07
دی

سالروز تاسیس شرکت مقیاس صنعت را خدمت این خانواده بزرگ تبریک و تهنیت عرض مینمایم.