17025
17
دی

الزامات تایید صلاحیت ۱۷۰۲۵

17025

استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001  تهیه گردیده است، اکنون جایگزین هر دو آنها شده است.

استاندارد ایران-ایزو-آی ای سی ۱۷۰۲۵ که بر اساس استاندارد بین المللی فوق تدوین شده است، شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و برقرار نگه می دارند و از نظر فنی صلاحیت داشته و نیز قادر به فراهم کردن نتایج فنی معتبر می باشند.

مراجع تایید صلاحیت که صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می شناسند بایستی این استاندارد را به عنوان مبنای تایید صلاحیت به کار برند. در بند ۴ الزامات مربوط به مدیریت صحیح و در بند ۵ الزامات مربوط به احراز صلاحیت فنی جهت نوع آزمون ها و یا کالیبراسیونهایی که آزمایشگاه به عهده میگیرد، مشخص می شود.

به کارگیری روز‌افزون سیستم های کیفیت عموما باعث افزایش نیاز به حصول اطمینان از این امر شده است که آزمایشگاههایی که بخشی از یک سازمان بزرگتر می باشند یا خدمات دیگری هم ارائه می نمایند، قادر به اجرای سیستم کیفیتی هستند که با استانداردهای ایران- ایزو ۹۰۰۱ یا ایران- ایزو ۹۰۰۲ و نیز با استاندارد منطبق می باشد. بنابراین سعی شده است که تمامی آن دسته از الزامات استانداردهای ایران- ایزو ۹۰۰۱ و ایران- ایزو ۹۰۰۲ مرتبط با دامنه شمول خدمات آزمون و کالیبراسیون که در سیستم کیفیت آزمایشگاه منظور شده است، در این استاندارد در نظر گرفته شود.

آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیونی که الزامات این استاندارد را برآورده نمایند الزامات استانداردهای ایران- ایزو ۹۰۰۱ و ایران- ایزو ۹۰۰۲ را نیز برآورده خواهند نمود.

گواهی انطباق با استانداردهای ایران- ایزو ۹۰۰۱ و ایران- ایزو ۹۰۰۲ فی نفسه حاکی از صلاحیت آزمایشگاه در فراهم کردن و ارائه داده‌ها و نتایج فنی معتبر نخواهد بود.

مزایای پیاده سازی ISO/IEC 17025

 • اثبات صلاحیت فنی
 • الزام به استفاده از روش‌های استاندارد و یا صحه‌گذاری روش‌های غیر استاندارد
 • تشریک مساعی میان آزمایشگاه‌ها با سایر مراجع در تبادل اطلاعات، تجارب و هماهنگ‌سازی استانداردها و روش های اجرایی
 • افزایش اعتماد مشتریان در سطح ملی و بین المللی
 • پذیرش آزمایشگاه و نتایج آن در سطح ملی و بین المللی
 • تصمیم گیری در آزمایشگاه بر اساس نتایج واقعی
 • ارتقا تصویر ذهی بازار
 • امکان جذب مشتریان جدید
 • افزایش انگیزه و میزان رضایت کارکنان
 • کاهش هزینه های مرتبط با شکایات مشتریان، تکرار تست ها و ..
 • استقرار و اجرای الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 و اخذ گواهینامه تایید صلاحی

برای دانلود فایل الزامات تایید صلاحیت  ۱۷۰۲۵ روی لینک زیر کیلیک کنید

ISO-IEC-17025-2017-