تصحیح کننده
10
اسفند

دستورالعمل کالیبراسیون تصحیح کننده های حجم گاز طبیعی

تصحیح کننده

تصحیح کننده گاز اولیه ایست برای اندازه گیری حجم عبوری گاز مابین منبع تولید گاز و مصرف کننده بکار می رود و همچنین این تجهیز تا حدودی به صورت smart عمل می کند و دارای چهار ماژول که به عنوان Bise های اصلی این تجهیز کارآیی دارند.

۱- اجزای تشکیل دهنده Volume Corrector Gas با تصحیح کننده گاز :

تصحیح کننده از چهار ماژول اصلی تشکیل شده است که هر کدام وظیفه های دارند که انجام می دهند به صورت شکل زیر:

ماژول خروجی

۲- اجزای قابل رویت دستگاه تصحیح کننده:

۱- BOX نگهدارنده تجهیزات الکترونیکی و فیزیکی و مکانیکی که جنس آن می تواند آلومینیوم یا چدن باشد.

۲- باطری که بریا ورود به داخل برنامه ها و تنظیمات در زمانی که تجهیزات در سایت نصب می شود و عدم استفاده از نیروی الکتریکی که جنس این باطری lithium هست و معمولاً J.b وات می باشند.

۳- Power Supply خارجی، که برای استفاده از نیروی الکتریکی بکار رفته است که با ولتاژ برق مستقیم ۵.۰ ولت و جریان کمتر یا مساوی  مورد استفاده قرار می گیرد.

۴- سنسور فشار ۱ که برای دریافت فشار ورودی و انتقال سیگنال دریافتی از فشار را بر عهده دارد و در نمونه های مختلف ساخته می شود.

۵- سنسور دما که برای دریافت دما از سیال عبوری و انتقال سیگنال از دمای سیال را انجام می دهد که به صورت سنسورهای مقاومتی RTD می باشد.

۶- کلیدهای چهارگانه و کلید enter و Esc و Home که برای وارد شدن به برنامه های از قبل تنظیم شده بکار برده شده است.

۶- استاندارد مرجع: استانداردی که برای چگونگی عملکرد این تجهیز بکار برده می شود استاندارد EN12405 می باشد.

۶- مسئولیت و اختیارات: مسئولیت استفاده موثر از این دستورالعمل بر عهده مسئول آزمایشگاه فشار می باشد.

۳- شرح دستورالعمل :

۱- شرایط محیطی، شرایطی که برای کارکرد این تجهیز مورد استفاده قرار می گیرد شرایط محیط می باشد هم از نظر دما و هم از نظر رطوبت.

۲- تجهیزات مورد نیاز، تجهیزاتی که برای test&calibration این تجهیز بکار می رود میز کار همراه گیره جهت نگهداری تجهیز و حمام آب و اگر دمای بالا نیاز باشد از حمام روغن جهت test temperature استفاده می شود. Hand pomp همراه با Refrence Guxye جهت اعمال فشار و قرائت کردن فشار جهت مطابقت دادن با منظور فشار setpoint و همچنین power supply جهت اعمال برث مستقیم به تجهیز مورد نیاز می باشد.

۴- Visualy Cheek:

قبل از انجام هر گونه فعالیتی روی تصحیح کننده باید از نظر ظاهری بازدید شود که نوع اتصالات الکتریکی و مکانیکی آن مشخص شود و بازدید سنسور فشار و سنسور دما که زدگی و یا بریدگی در کابل ارتباطی وجود نداشته باشد. روشن کردن تجهیز برای صحت سالم بودن تجهیز و کار کردن دکمه های ورودی به برنامه های داخلی تصحیح کننده و در نهایت مطالعه pluge تصحیح کننده که مطابق با اطلاعات مشخص شده عملیات test &calibration تجهیز را آغاز می کنیم.

۵- کالیبراسیون تصحیح کننده گاز:

تصحیح کننده گاز در ابتدای زمان ساخت یا ورود به کشور برای نصب نیازی به آزمونهایی جهت اثبات درستی عملکرد تجهیز دارد که آزمون تایپ قسمت (type test) و سپس نیز توسط آزمونهای دوره ای به نام کالیبراسیون مجدد(recalibrate) درستی عملکرد و تجهیز اثبات خواهد شد.

بر طبق استاندارد EN12405 در خصوص تایپ قسمت تصحیح کننده های کنتور گاز سازندگان ملزم به انجام آزمایش type test می باشند که در این آزمایش صحت عملکرد، کارایی و حفاظت تصحیح کننده های تولید جدید و یا اینکه بازرسی خرید و یا ورود به کشور می باشند. آزمایش تایپ قسمت آزمایش دقت می باشد که بر طبق استاندارد EN12405(A1) این آزمایش شامل قسمت سنسورهای فشار و دما و کابلهای واسطه و قسمت محاسبه کننده تصحیح کننده می باشد که پس از اثبات درستی عملکرد و تجهیز باید کالیبراسیون دوره ای انجام بگیرد که در کالیبراسیون مجدد چک کردن المانهای درگیر با عناصر فیزیکی که بیشترین Drift سیستم را دارند ضروری می باشد. در کالیبراسیون مجدد به علت عدم تغییرات در نحوه و فرمولهای محاسبات تصحیح کننده، تنها صحت عملکرد سنسورهای ورودی و سیمهای رابط از قبیل فشار و دما مورد نیاز می باشد.

۶- روشهای تصحیح طبق استاندارد EN12405:

روشهایی که برای تصحیح بکار برده می شود روش تصحیح بر اساس دما (T) و روش تصریح اساس فشار (P) و روش تصحیح براساس دما و فشار (TP) که در روش اول فقط دما در تصحیح نقش دارد و در روش دوم فشار و در روش سوم هم دما و هم فشار نقش تصحیح را اعمال می کنند.

۷- تشریح نحوه عملکرد و محاسبات یک تصحیح کننده:

یک سیستم تصحیح کننده حجم گاز برای انجام عمل تصحیح به دو ورودی واجب از قبل دما و فشار گاز نیاز دارد و همچنین تصاویر ثابت که از قبل برای تجهیز تعریف شده اند مانند آنالیز گاز و دانسیته چگالی و گاز و دما و فشار پایه میباشد. این سیستم پس از دریافت فشار و دما و محاسبه آیتمهای لازم مانند ZZZO (دانسیته و آنالیز و گازها) طبق استاندارد EN12405 در فرمول زیر محاسبه می گردد و ضریبی بدست می آید که ضریب تصحیح می باشد.

 

که با ضرب شدن این ضریب در حجم کلی گاز عبوری از line  حجم گاز تصحیح شده در ماژول مربوط به محاسبه گر تصحیح کننده بدست می آید.

۸- کالیبراسیون ورودی فشار System:

ورودی فشار system اندازه گیری یک تصحیح کننده تنها شامل سنسور فشار نیست بلکه علاوه بر آن تمام system های وابسته به فشار را نیز شامل می شود ۰سیستم جدول و قرائت کننده) که اندازه گیری فشار بدون سیستم تصحیح کننده معنایی ندارد. برای کالیبراسیون سنسور فشار از یک مرجع با دقت بالاتر و عدم قطعیت بالا (Died weight tester) استفاده می کنیم بطوریکه زمانی که اعمال فشار می کنیم و فشار مرجع را به تجهیز وارد می کنیم مقدار فشار نمایش داده شده توسط تصحیح کننده قرائت شده و نمایش داده می شود و این فشار رویت شده بصورت فشار مطلق می باشد و کالیبراتور مرجع هم باید بر حسب فشار مطلق باشد.

۹- کالیبراسیون ورودی دمای system:

همانند ورودی فشار، ورودی دما هم تمام جزئیات سیستم اندازه گیری دما را قرائت می کند که جهت قرائت و کالیبراسیون سنسور مقاومتی دمای (RTD Sensor) تصحیح کننده از یک حمام روغن با رنج دمایی Rs-yo+50 سیلوس و یک مرجع دماسنجی با عدم قطعیت مناسب و بالا استفاده می شود بدین صورت که سنسور مقاومتی دما در داخل حمام قرار داده و بصورت مقایسه ای با دماسنج مرجع اختلاف دما قرائت می شود.

پس از انجام آزمونهای درستی تصحیح کننده از ورودی فشار و دما، تجهیز باید پردازش داخلی بر اساس اطلاعات ثابت تعریف شده صورت بدهد و در حافظه دستگاه چک شود. برای این امر بر حسب فشار و دما حجم و محاسبه ضریب تصحیح توسط مرجع و مقایسه آن با ضریب تصحیح بدست آمده و مطابقت این دو ضریب خطای نهایی system و خطای تمامی المانهای تصحیح کننده از سنسورهای ورودی تا محاسبات درونی تصحیح کننده بدست می آید.

۱۰- کالیبراسیون

در فشار و دمای اعمال شده به system، ضریب تصحیح گاز با توجه به ضرایب مربوط به گاز طبیعی از فرمول زیر محاسبه شده و با ضریب تصحیح نمایش داده شده توسط تجهیز مقایسه می گردد.

 

که طبق استاندارد AGA-N*19 آنالیزهای گاز مورد نیاز محدود به درصد گاز دی اکسید و درصد گاز نیتروژن و مقدار دانسیته گاز می باشد.

  1. محاسبه خطای تصحیح کننده:

برای محاسبه خطای تصحیح کننده، نخست باید خطای هر یک از اجزای تصحیح کننده را محاسبه کنیم بصورت فرمول زیر :

 

: خطای ضریب تصحیح : خطای سنسور فشار : خطای سنسور دما

P:فشار اندازه گیری شده توسط سنسور فشار دستگاه

: فشار اندازه گیری شده بوسیله  Test Guage

T: دمای اندازه گیری شده توسط سنسور دمای دستگاه

Tr : دمای اندازه گیری شده بوسیله سنسور دما

از مرجع جبری خطاهای محاسبه شده که مقدار آن باید کمتر مساوی بیشترین خطای مجاز باشد.

 

خطای مجاز در شرایط عملیاتی خطای مجاز در شرایط آزمایشگاهی
۱% ۰.۵%

 

 

۱۱- تعیین دوره کالیبراسیون مجدد تصحیح کننده ها:

بمحث دوره کالیبراسیون در ابزار دقیق مبحث بسیار مهمی است که تصمین کننده حفظ دقت یک سنسور در کل دوره عملکرد و جلوگیری از قرائت نادرست یک سنسور می باشد. در مورد تعیین دوره کالیبراسیون و دستورالعمل و استاندارد بین المللی OLML DLO می باشد که اینگونه بیان می کند که شرایط کلی تعیین دوره کالیبراسیون مجدد بر حسب سازنده و مدل، کیفیت ساخت، مدت استفاده از تجهیز در طول دوره عملکرد، حساسیت محل نصب دستگاه، نوع محل نصب دستگاه، قسمت میان دوره ای، دقت مورد نیاز، میزان حجم گاز عبوری از ایستگاه و … با تعیین ضرایب اهمیت تعیین می شود.