کالیبراسیون گاز سنج
10
اسفند

روش کالیبراسیون گاز سنج

کالیبراسیون گاز سنج

کالیبراسیون گاز سنج یک فعالیت مهم برای اطمینان از مطابقت کارکرد تجهیزات و سیستم های شمارنده گازی برای مثال «کنتورهای گاز» یا سیستم های تشخیص گاز با توجه به استاندارد های مشخص شده است. برای اطمینان از صحت سنسورهای تشخیص گاز، هر ۶ ماه یکبار خدمات کالیبراسیون گاز باید انجام شود. همچنین بررسی سیستم های هشدار گاز بسیار حیاتی و مهم است چون که این سیستم ها درحالی که درست عمل نکنند، در صورت مواجهه با گاز سمی یا قابل اشتعال، زنگ خطر را به صدا در نخواهند آورد و در نتیجه حوادث و خسارت های جانی و مالی جبران ناپذیری به وجود خواهد آمد.

استانداردهای مرجع و مواد مرجع مورد نیاز :

استاندارد کارخانه سازنده و OIML R99 و Nom-047-Ecol-1999

-واژه ها و اصطلاحات پایه عمومی اندازه شناسی بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۲۳ می باشد

 شرح روش  :

دستگاه های آنالایزر گاز و سوخت سنج های خروجی اگزوز خودرو و همچنین دستگاه های اندازه گیری متان را دارند.

 عوامل / کمیت ها و گستره هایی که باید تعیین شوند :

تعیین درصد گاز موجود در دستگاه آنالایزر های گازی و دستگاه های اندازه گیری گاز متان می باشند.

 دستگاه ها / تجهیزات و الزامات مربوط به عملکرد و تنظیم آنها:

ملزوماتی که به صورت دائمی جهت قرائت در عملیات گالیبراسیون مورد نیاز می باشد فراهم گردد.

-کپسول گاز مرجع دو عدد

-مولتی متر مرجع

-دماسنج مرجع

-آچار و لوازم بست و عوامل اتصال مختلف جهت برقراری اتصالات مورد نظر

 شرایط لازم :

محیط آزمایشگاه تمیز باشد

دما بین  ۲۰-۳۰ درجه سلسیوس ( با استفاده از دماسنج محیطی ).

رطوبت نسبی بین ۳۰% تا ۷۰%.

ثابت بودن محل قرارگیری دستگاه.

ولتاژ برق ورودی دستگاه از ۱۹۸ تا ۲۴۲ ولت می باشد.

 مدارک مورد نیاز :

فرم گزارش نتایج کالیبراسیون دستگاه  آنالایزر گازی (سوخت سنج)  و دستگاه های اندازه گیری متان به شماره ………

 کنترل های قبل از کالیبراسیون :

کنترل شیلنگهای مسیر و اتصالات ( به جهت عدم پارگی ، سوراخ و مسدود نبودن مسیرها )

بازدید فیلتر جداکننده آب

بازدید فیلتر کربنی و کارتریج از نظر مسدود نبودن مسیر

سالم بودن درپوش های شیشه های از نظر شکستگی و ارینگهای مربوط به درپوش

تست نشتی دستگاه ( با استفاده از قابلیت دستگاه )

 شرح دستورالعمل :

آنالایزر های گازی:

دستگاه را از نظر مدل و شماره سریال و کشور سازنده و نوع کلاس ( کلاس ۰ و ۱ ) بررسی نموده

برق ورودی دستگاه را با استفاده از مولتی متر اندازه گیری نموده ( ولتاژ کار دستگاه از ۱۹۸ تا ۲۲۴ ولت می باشد )

کابل سنسور اکسیژن را از سنسور جدا کرده و با استفاده از مولتی متر پایه های ۱ و ۳ ( طرفین ) را از نظر ولتاژ خروجی کنترل مینماییم (حدود قابل پذیرش بین ۷ تا ۸ میلی ولت).

دستکش را پوشیده دستگاه را روشن کرده و با استفاده از دکمه منو وارد مرحله کالیبراسیون می شویم.

گاز مرجع را به محل مخصوص کالیبراسیون که در پشت دستگاه است وصل کرده و اتصال آن را محکم میکنیم سپس اعداد گاز مرجع را به دستگاه وارد کرده و منتظر می مانیم تا دستگاه پیغام OPEN GAS را بدهد سپس فلکه کپسول گاز مرجع را باز می کنیم و فشار آن را بین ۰.۳ تا ۰.۵ بار تنظیم کرده و منتظر می مانیم تا گاز در مسیر دستگاه جریان یابد و و پیغام CLOSE GAS  ظاهر شود . فلکه گاز کپسول مرجع را بسته و منتظر می مانیم تا مرحله کالیبراسون پایان یابد .سپس گاز مرجع را به ورودی دستگاه وصل کرده

تبصره : کلیه مراحل کالیبراسیون گاز NOX  مانند مراحل کالیبراسیون چهار گاز قبلی می باشند.

اندازه گیری متان:

دستگاه را از نظر مدل و شماره سریال و کشور سازنده و نوع کلاس ( کلاس ۰ و ۱ ) بررسی نموده .

گاز مرجع را به محل مخصوص کالیبراسیون که در پشت دستگاه است وصل کرده و اتصال آن را محکم میکنیم سپس اعداد گاز مرجع را به دستگاه وارد کرده و منتظر می مانیم تا دستگاه پیغام OPEN GAS را بدهد سپس فلکه کپسول گاز مرجع را باز می کنیم و فشار آن را بین ۰.۳ تا ۰.۵ بار تنظیم کرده و منتظر می مانیم تا گاز در مسیر دستگاه جریان یابد و و پیغام CLOSE GAS  ظاهر شود . فلکه گاز کپسول مرجع را بسته و منتظر می مانیم تا مرحله کالیبراسیون پایان یابد