اپتیکال فلت
13
اسفند

کاربرد اپتیکال فلت

اپتیکال فلت

اپتیکال فلت صفحه های شیشه ای هستند که دو طرف آنها با دقت زیادی نسبت به هم موازی بوده و همچنین کاملاً صاف هستند و برای کنترل ناهمواری سطوح کوچک مثل سطح فک میکرومترها و سطح راپورترها استفاده می شوند.

بررسی های صافی سطوح کوچک :

یک روش دقیق کنترل کردن همواری و  یا ناهمواری سطوحی که سطح صاف و پرداخت شده دارند با استفاده از وسایلی به نام اپتیکال فلت است، که با استفاده از پدیده شکست نور کار می کنند.

اصول کار اپتیکال فلتها :

– اصول کار اپتیکال فلتها بر مبنای شکست نور استوار گردیده است، به این صورت که هرگاه اپتیکال فلت روی یک سطح قرار گیرد و شعاعهای نورانی به آن تابیده شود، در صورتی که روی سطح هیچگونه انحنایی وجود نداشته باشد، بطور کامل و بدون شکست با همان زاویه ای که تابیده شده باز تابیده می شود و این نشان دهنده هموار بودن کامل سطح مورد آزمایش می باشد.

نور تک فام اصطلاحاً به نوری گفته می‌شود که تنها در یک فرکانس معین وجود دارد به عبارت دیگر دارای تک فرکانس و در نتیجه یک طول موج معین است؛ طول همدوسی چشمه‌های تکفام از دیدگاه فیزیک نور بی‌نهایت است.
آزمون تختی سطوح
استفاده از دستگاه نور تکفام به همراه اپتیکال فلت ها ( Optical Flats ) ( از نوع کوارتز یا شیشه ای ) برای اندازه گیری تختی سطوح دقیق لپینگ شده ( مثل بلوک های سنجه Gauge Blocks ) به طریق اینترفرومتری و بررسی خطوط تیره و روشن Fringes .
آزمون توازی سطوح
استفاده از دستگاه نور تکفام به همراه اپتیکال پارالل ها ( Optical parallels ) برای اندازه گیری دقیق توازی سطوح فک های میکرومتر در موقع کالیبراسیون طبق استانداردهای ISO & DIN .

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فایل  PDF بر روی لینک زیر کیلیک کتید

Optical-flats