30
آذر

شب یلدا

پاییز هزار‌ رنگ می رود

و زمستان سپید رنگ از راه می‌ رسد

و در این میان  شبی است بلند

به بلندای یک فرهنگ

آیینی رنگارنگ به سان پاییز

و درون‌ مایه‌ ای سپید به رنگ زمستان

 

یلدا مبارک