ثبت نظرات مشتریان

مشتریان می‌توانند از طریق این بخش نظرات خودشان را بعد از انجام پروژه ثبت نمایند.