دوره اندازه گیری و کالیبراسیون تخصصی جرم بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق و نحوه کالیبراسیون تجهیزات ابعاد می‌باشد که شامل: کولیس، میکرومتر، ساعت اندیکاتور، عمق سنج، فیلر، صخامت سنج، دستگاه‌های CMM و … می‌باشد.