کولیس
15
دی

آموزش کالیبراسیون کولیس

  کولیس برای اندازه گیری ابعاد داخلی و خارجی اجسام بکار می رود . اندازه گیری ضخامتهای خارجی مانند قطر، طول یک قطعه و اندازه گیری فواصل داخلی مانند...

ادامه مطلب