17
دی

آموزش کار با میکرومتر

معرفی و آموزش کار با میکرومتر   میکرومتر یا ریزسنج ابزاری برای اندازه‌گیری طول هست که دقت زیادی دارد.میکرومتر ها برای اندازه‌گیری قطعاتی هستند که باید دقیق تراشیده شوند...

ادامه مطلب