استاندارد ایزو ISO 17025

 • 17025
  17
  دی

  الزامات تایید صلاحیت ۱۷۰۲۵

  استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001  تهیه گردیده است، اکنون جایگزین هر دو آنها...

  ادامه مطلب
 • 17025
  16
  دی

  کاربرد استاندارد ایزو ISO 17025

  استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ ISO استانداری بین المللی و تخصصی ویژه ی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می باشد که به احراز صلاحیت این آزمایشگاه ها می پردازد. استاندارد ایزو...

  ادامه مطلب