کالیبراسیون
07
مهر

برگزاری دوره آموزشی آنلاین با موضوعیت کالیبراسیون عمومی

اندازه‌گیری با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری انجام می‌شود. برای اطمینان از درستی نتیجه اندازه‌گیری باید دستگاه اندازه‌گیری را با استفاده از استاندارد اندازه‌گیری مناسب کالیبره کرد. در حوزه‌ی اندازه‌گیری،...

ادامه مطلب