اپتیکال فلت
13
اسفند

کاربرد اپتیکال فلت

اپتیکال فلت صفحه های شیشه ای هستند که دو طرف آنها با دقت زیادی نسبت به هم موازی بوده و همچنین کاملاً صاف هستند و برای کنترل ناهمواری سطوح...

ادامه مطلب