دیتالاگر
15
دی

آموزش کالیبراسیون دماسنج محیطی

 تجهیزات مورد نیازبرای کالیبراسیون دماسنج محیطی: ۱-انکوباتور یخچالدار در گستره دمایی (-۱۰تا ۷۰ c° ) ۲-ترمومتربا ریزنگری  ۰.۱ c° شرایط محیطی برای کار کالیبراسیون : ۱-دما : دمایی بین...

ادامه مطلب