17
دی

آموزش کالیبراسیون سفتی والو(شیر اطمینان)

شیر اطمینان یک قطعه محافظ از سیستم، در مقابل افزایش ناگهانی فشار، به عنوان حساس‌ترین بخش هر سیستم دارای فشار محسوب می‌شود. طرح‌های معمولی این قطعه شامل یک‌سری از...

ادامه مطلب