محرم
08
مرداد

تسلیت ماه محرم شرکت مقیاس صنعت برق

چیست این ناله، عزا بهرِ که؟ از آنِ حسین جان و دل چون شود این ماه به قربانِ حسین فرا رسیدن ماه محرم را به عزاداران راستین تسلیت عرض...

ادامه مطلب