17025
17
دی

الزامات تایید صلاحیت ۱۷۰۲۵

استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001  تهیه گردیده است، اکنون جایگزین هر دو آنها...

ادامه مطلب